Hiển thị 1–12 của 25 kết quả

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 3,000 kg
 • Động cơ: N04C-WK, 150 PS
 • Kích thước thùng: 4450 x 1830 x 1800/---
 • Cỡ lốp: 205/85R16 /205/85R16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 1,900 kg
 • Động cơ: N04C-WJ, 136 PS
 • Kích thước thùng: 4500 x 1720 x 1900/---
 • Cỡ lốp: 7.00R16/7.00-16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 1,950 kg
 • Động cơ: N04C-WJ, 136 PS
 • Kích thước thùng: 4600 x 1730 x 1580/1900
 • Cỡ lốp: 7.00R16/7.00-16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 1,950 kg
 • Động cơ: N04C-WJ, 136 PS
 • Kích thước thùng: 4500 x 1730 x 490/---
 • Cỡ lốp: 7.00R16/7.00-16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 2200 kg
 • Động cơ: N04C-WK, 150 PS
 • Kích thước thùng: 4570 x 2060 x 1830/---
 • Cỡ lốp: 7.00R16/7.00-16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 2350 kg
 • Động cơ: N04C-WK, 150 PS
 • Kích thước thùng: 4600 x 2050 x 610/1830
 • Cỡ lốp: 7.00R16/7.00-16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 2450 kg
 • Động cơ: N04C-WK, 150 PS
 • Kích thước thùng: 4600 x 2050 x 610
 • Cỡ lốp: 7.00R16/7.00-16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 4400 kg
 • Động cơ: N04C-WK, 150 PS
 • Kích thước thùng: 5600 x 2040 x 1930/---
 • Cỡ lốp: 7.50R16/7.50-16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 4800 kg
 • Động cơ: N04C-WK, 150 PS
 • Kích thước thùng: 5600 x 2060 x 780/1960
 • Cỡ lốp: 7.50R16/7.50-16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 4850 kg
 • Động cơ: N04C-WK, 150 PS
 • Kích thước thùng: 5800 x 2050 x 530/---
 • Cỡ lốp: 7.50R16/7.50-16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 3490 kg
 • Động cơ: N04C-WK, 150 PS
 • Kích thước thùng: 5220 x 2050 x 530/---
 • Cỡ lốp: 7.50R16/7.50-16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 3490 kg
 • Động cơ: N04C-WK, 150 PS
 • Kích thước thùng: 5200 x 2040 x 1890/---
 • Cỡ lốp: 7.50R16/7.50-16