Hiển thị tất cả 12 kết quả

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 5,900 kg
 • Động cơ: J05E-UA, 
 • Kích thước thùng: 7300 x 2360 x 680/2060
 • Cỡ lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 5,850 kg
 • Động cơ: J05E-UA, 
 • Kích thước thùng: 7200 x 2380 x 2060/---
 • Cỡ lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 6,700 kg
 • Động cơ: J05E-UA, 
 • Kích thước thùng: 7,200 x 2,350 x 530/---
 • Cỡ lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 6,400 kg
 • Động cơ: J05E-UA, 
 • Kích thước thùng: 6,620 x 2,300 x 2,065/---
 • Cỡ lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 6,100 kg
 • Động cơ: J05E-UA, 
 • Kích thước thùng: 6700 x 2360 x 680/2060
 • Cỡ lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 6,700 kg
 • Động cơ: J05E-UA, 
 • Kích thước thùng: 6,680 x 2,350 x 530/---
 • Cỡ lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 6,550 kg
 • Động cơ: J05E-UA, 
 • Kích thước thùng: 5,600 x 2,250 x 2,060/---
 • Cỡ lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 6,600 kg
 • Động cơ: J05E-UA, 
 • Kích thước thùng: 5,650 x 2,300 x 750/2,065
 • Cỡ lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 6,950 kg
 • Động cơ: J05E-UA, 
 • Kích thước thùng: 5,650 x 2,350 x 550/---
 • Cỡ lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 6,650 kg
 • Động cơ: J05E-UA, 
 • Kích thước thùng: 4370 x 2120 x 2050
 • Cỡ lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 6,650 kg
 • Động cơ: J05E-UA, 
 • Kích thước thùng: 4370 x 2120 x 1540/2050
 • Cỡ lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 7,050 kg
 • Động cơ: J05E-UA, 
 • Kích thước thùng: 4200 x 2160 x 550/---
 • Cỡ lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16