Hiển thị tất cả 9 kết quả

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 7,300 kg
 • Động cơ: J08E - WE, 260 PS
 • Kích thước thùng: 8,800 x 2,350 x 2,300/---
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 7,650 kg
 • Động cơ: J08E - WE, 260 PS
 • Kích thước thùng: 8,800 x 2,345 x 770/2150
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 8,300 kg
 • Động cơ: J08E - WE, 260 PS
 • Kích thước thùng: 8,930 x 2,380 x 630/---
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 7,250 kg
 • Động cơ: J08E - WE, 260 PS
 • Kích thước thùng: 7,350 x 2,380 x 2,320/---
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 8,000 kg
 • Động cơ: J08E - WE, 260 PS
 • Kích thước thùng: 7320 x 2350 x 780/2150
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 8,800 kg
 • Động cơ: J08E - WE, 260 PS
 • Kích thước thùng: 7,100 x 2,350 x 620/---
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 7,600 kg
 • Động cơ: J08E - WE, 260 PS
 • Kích thước thùng: 5780 x 2340 x 2280/---mm
 • Cỡ lốp: 11.00R20 /11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 8,100 kg
 • Động cơ: J08E - WE, 260 PS
 • Kích thước thùng: 5,600 x 2,370 x 1,680/2,150 mm
 • Cỡ lốp: 11.00R20 /11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 9,000 kg
 • Động cơ: J08E - WE, 260 PS
 • Kích thước thùng: 5,675 x 2,350 x 650/---  mm
 • Cỡ lốp:  11.00R20