Hiển thị tất cả 6 kết quả

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 13,755 kg
 • Động cơ: J08E - WD, 280 PS
 • Kích thước thùng: 9,350 x 2,380 x 2,300/---
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 14,900 kg
 • Động cơ: J08E - WD, 280 PS
 • Kích thước thùng: 9,460 x 2,350 x 740/2,150
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 14,600 kg
 • Động cơ: J08E - WD, 280 PS
 • Kích thước thùng: 9,340 x 2,360 x 630/---
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 14,850 kg
 • Động cơ: J08E - WD, 280 PS
 • Kích thước thùng: 7,760 x 2,360 x 2,310/---
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 15,250 kg
 • Động cơ: J08E - WD, 280 PS
 • Kích thước thùng: 7,710 x 2,340 x 700/2,150
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 15,300 kg
 • Động cơ: J08E - WD, 280 PS
 • Kích thước thùng: 7,750 x 2,360 x 650/---
 • Cỡ lốp:  11.00R20