Hiển thị tất cả 6 kết quả

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 14,100 kg
 • Động cơ: J08E - WD, 280 PS
 • Kích thước thùng: 9,400 x 2,380 x 2,330/---
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 14,150 kg
 • Động cơ: J08E - WD, 280 PS
 • Kích thước thùng: 9,400 x 2,360 x 780/2,150
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 13,950 kg
 • Động cơ: J08E - WD, 280 PS
 • Kích thước thùng: 9,460 x 2,350 x 625/---
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 13,500 kg
 • Động cơ: J08E - WD, 280 PS
 • Kích thước thùng: 6,130 x 2,350 x 2,300/---
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 13,320 kg
 • Động cơ: J08E - WD, 280 PS
 • Kích thước thùng: 6,500 x 2,350 x 850/2,150
 • Cỡ lốp:  11.00R20

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 14,400 kg
 • Động cơ: J08E - WD, 280 PS
 • Kích thước thùng: 6,500 x 2,360 x 600/---
 • Cỡ lốp:  11.00R20