Hiển thị tất cả 6 kết quả

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 4950 kg
 • Động cơ: N04C-VC, 136 PS
 • Kích thước thùng: 4500 x 1850 x 1850/---
 • Cỡ lốp:  7.50-16-14PR

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 4950 kg
 • Động cơ: N04C-VC, 136 PS
 • Kích thước thùng: 4480 x 1830 x 800/1850
 • Cỡ lốp:  7.50-16-14PR

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 4990 kg
 • Động cơ: N04C-VC, 136 PS
 • Kích thước thùng: 4500 x 1850 x 500/---
 • Cỡ lốp:  7.50-16-14PR

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 3490 kg
 • Động cơ: N04C-VC, 136 PS
 • Kích thước thùng: 4500 x 1860 x 1850/---
 • Cỡ lốp:  7.50-16-14PR

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 3495 kg
 • Động cơ: N04C-VC, 136 PS
 • Kích thước thùng: 4450 x 1850 x 600/1850
 • Cỡ lốp:  7.50-16-14PR

Thông số kỹ thuật

 • Trọng tải: 3490 kg
 • Động cơ: N04C-VC, 136 PS
 • Kích thước thùng: 4450 x 1850 x 600 
 • Cỡ lốp:  7.50-16-14PR